Změna ordinační doby

Od 1.2.2020 upravujeme ordinační dobu:
Ve čtvrtek ošeřujeme pouze objednané pacienty a provádímě plánované operace.
K tomuto kroku nás vede potřeba zlepšení služeb našim klientům. V současnosti je běžná čekací doba na neakutní operační zákroky až 6 týdnů. Změna ordinační doby je vedena snahou zkrátit tuto čekací dobu.

SHARE IT: