Zásady pooperační péče

1.Pacient je propuštěn do domácího ošetřování zcela probuzen. Přesto potřebuje minimálně 12-24hodin na úplnou rekonvalescenci po anestezii. Z tohoto důvodu je nutné pacienta uložit na klidné místo se stálou teplotou (nesmí být v dusném prostředí, průvanu, v zimě,…) – po anetezii je ovlivněno i centrum pro termoregulaci (udržení teploty) těla.

2.Zvíře můžete hladit, drbat, mluvit na něj – pod vlivem impulsů z okolí, bude rychleji probíhat odbourávání zbytkových anestetik v těle.

3.Napájení a krmení: vodu můžete podat ihned po příchodu domů. Do misky nalijte jen málo vody a pod vaší kontrolou ji nabídněte pacientovi. Jestliže nebude chtít pít, dejte mu olízat prsty namočené ve vodě nebo navlhčete jazyk, rty. S postupem času ponechte misku přístupnou, aby se mohl kdykoliv napít. Krmení: večer můžete nabídnout zvířeti max. 1/3 denní krmné dávky. Lepší jsou konzervy / kapsičky / vařená strava. Granule v suché formě jsou po anestezii hůře stravitelné a hrozí i riziko vdechnutí (můžete je podat namočené).

4.Pacient může zvracet po napití nebo nakrmení (je to běžný nepříznivý vliv anestezie). Musíte zkontrolovat, zda jepo zvracení tlama čistá a s dalším krmením nebo napájením vyčkat minimálně 1-2hodiny. Poté nabídnout adekvátní malé množství vody nebo stravy.

5.Pro dobré pooperační hojení je zcela nezbytná perfektní ochrana rány, zejména před vlhkem a znečištěním. Je velice důležité, aby zvíře ránu neolizovalo, nekousalo nebo neškrábalo. Dle charakteru a lokalizace rány Vám doporučíme nejvhodnější způsob ochrany (obvaz, pruban, ochranný límec, náhubek…).

6.Stehy se obvykle vytahují 10 dní po operaci. S vytažením zkontrolujeme ránu, zda je vše jak má být.