Program prevence

PROGRAM PREVENCE

rychle, pohodlně, přesně

PŘINÁŠÍME NAŠIM KLIENTŮM ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB O KVALITNÍ A RYCHLOU PREVENTIVNÍ PÉČI
Spolupracujeme se zahraniční referenční laboratoří. Provádíme preventivní a diagnostické odběry vzorků.
V programu prevence se domlouváme na konkrétních potřebách každého jedince s majitelem.
Zaměření tohoto programu je především na psy a kočky.

O CO SE JEDNÁ: preventivní diagnostický program monitoruje zdravotní stav pacienta a umožňuje včas odhalit první příznaky onemocnění.

CO JE CÍLEM PREVENCE: cílem je předejít onemocnění (např. podle určitých zjištěných parametrů, můžeme upravit stravovací návyky, využít imunostimulačních léků,…)
včasné zjištění onemocnění a zabránění rozvoje nemoci nebo zpomalení rozvoje nemoci
sledování nemocných v průběhu léčby nebo po ukončení léčby – můžeme včas odhalit recidivu nemoci.

JAK ČASTO SE PROVÁDÍ: aby měla prevence smysl, měla by být prováděna 1x ročně (v některých případech i v kratších intervalech 3-6 měsíců).

Ptejte se na cenu a detaily.