Ostatní přístroje a vybavení

Inhalační anestézie – Vlastníme přístroj pro inhalační anestézii. Inhalační formu (narkotikum je vdechováno ve směsi s kyslíkem) anestézie je vhodná zejména pro delší operační zákroky, zákroky s nutnou umělou ventilací a u problematických pacientů (vyšší věk, špatná funkce některého orgánu, epilepsie…).

Monitor životních funkcí MV7000VET – Pro sledování zvířete v průběhu anestezie při operaci. Vlastníme přístroj s funkcí EKG.

Zubní ultrazvuk – Přístroj pro odstranění zubního kamene. Vlastníme přístroj  Amdent US-30m Ergo. Je to výrobek švédské firmy patřící ke špičce v oboru. Tento ultrazvuk umožňuje lineární pohyb ultrazvukové koncovky, zcela tedy vylučuje poškození povrchu zubu

UV Germicidní lampa –  Pro sterilizaci prostoru operačního sálu s využitím UV záření a ozonu.

Odsávačka – Slouží k odsátí většího množství tekutiny z těla zvířete. Tekutina se v hrudní či břišní dutině může nahromadit následkem choroby (některé srdeční vady, jaterní onemocnění….), nebo může být do těla vpravena úmyslně – například při výplachu břišní dutiny při některých operačních zákrocích.

Elektrokauter – Využívá tepelného efektu vysokofrekvenčního proudu na tkáň ke koagulaci krvácejících cév, řezání.

Sterilizátor – Horkovzdušný, využívá se pro sterilizaci nástrojů, roušek a jiného materiálu. Předměty ve sterilizátoru jsou po určitou dobu vystaveny vysoké teplotě.

Odstředivka (centrifuga) – slouží k rychlému oddělení jednotlivých složek tekutin, používá se zejména na „stočení“ zkumavky s krví, abychom získali sérum (to se využívá na vyšetření mnoha tělních parametrů). Další nejčastější využití je získání močového sedimentu, „stočením“ zkumavky s močí. Vyšetřením močového sedimentu můžeme diagnostikovat infekce močového traktu, fázi pohlavního cyklu u feny,……

Laboratorní mikroskop – jejich pomocí můžeme najít parazity ve vzorcích získaných z kůže a srsti zvířete; v močovém sedimentu je možno nalézt krystalky močových kamenů  každý druh krystalizuje do jiného (mnohdy velmi krásného) tvaru. často provádíme cytologické vyšetření vzorků získaných z různých změn, ušních stěrů, nádorů, kožních problémů.

Počítač – Nezbytný pro vedení databáze pacientů a jejich majitelů. Každé zvířátko má kartu, ve které má zapsané vše, co mu bylo kdy děláno.

Holicí strojek – pro oholení srsti při úrazech, poraněních (aby srst nebránila hojení a nebyla znečišťovaná sekretem z rány), před operacemi, před sonografickým vyšetřením, případně z terapeutických důvodů – kožní onemocnění,…..

Laryngoskop – nástroj pro zavádění endotracheálních kanyl. Endotracheální kanyla se využívá  při monitoringu dechu během anestezie.

Vyhřívací deka pro hospitalizované pacienty.